Přihlásit

Úvod

Předmětem mého podnikání je projektová činnost ve výstavbě. Zabývám se projektováním pozemních staveb z hlediska architektonického a stavebně technického. Provádím projektové dokumentace od studie až po realizační projekt.

 

Vypracování návrhů (studie)

Dokumentace pro územní řízení

Dokumentaci pro stavební povolení (popřípadě pro ohlášení stavby)

Dokumentace pro provádění stavby

 

 • Vypracuji projekty rodinných domů, hal, bytových domů atd...
 • Projektuji novostavby i změny dokončených staveb (přístavby,
  nástavby, stavební úpravy).
 • Zajistím všechny části projektu (dokumentace statiky, přípojek
  inženýrských sítí, zdravotechniky, vzduchotechniky, průkaz
  ENB, požární zprávu…).
 • Možnost zajištění dodavatele stavebních prací!
 • Inženýring

Podklad